Suomeksi

Välkommen!

Man anser att kristendomen kom till vårt land år 1155, då kung Erik av Sverige ledde det första korståget till Finland tillsammans med biskop Henrik.

Vårt samhälle idag bygger mycket långt på den ansvarskänsla som har sina rötter i kyrkans arbete. Det är inom kyrkans hägn skriftspråket, undervisningen och fostran, hälsovården, socialväsendet, informationsförmedlingen och rättsväsendet i Finland uppstått och utvecklats.

År 2005 firade vi ett jubileumsår med målsättningen att lyfta fram kristendomens inverkan på det finländska samhället och den finländska kulturen. Kristendomen är också idag en levande del av den finländska kulturen. Det kan du uppleva till exempel i gudstjänsterna som ordnas varje söndag.