Kontaktinformation

Kyrkans informationscentral ansvarar för webbsidorna.

Kyrkans informationscentral
PB 185
00161 Helsingfors
e-post: verkkotiimi.kirkkohallitusevl.fi

Grafisk planering och webbutförande: Mikko Huotari
Upphovsrätt till bilderna: Tita Rossi
Symbol för jubileumsåret: Erkki Kiiski