Material

Klippdocka

För att glädja alla vänner av klippdockor får vi presentera biskop Henrik. Vi känner i dag inte till så många detaljer om honom, men Erkki Kiiskis klippdocka (pdf-format) ger en fantasifull vision av hur den medeltida biskopen eller drängen Lalli kanske såg ut. Det går också att leka med klippdockorna som föreställer Henrik och Lalli.

Böcker

Isela Valve: Ringen på isen, ISBN 951-550-579-8, 59 sidor. Ringen på isen är en spännande be­rättelse om händelserna för nästan tusen år sedan, då kristendomen kom till Finland. Den lilla Pilten får tillsammans med hästen Grålle i uppdrag att skjutsa biskop Henrik. Biskopen har kommit till Österlandet för att döpa de bångstyriga finnarna. Men en dag stöter de på bonden Lalli...
       Fontana Media: (09) 6126 1536, bokhandel@fontanamedia.fi